Radosław Fogiel - (...) ponieważ ta ustawa dająca te prerogatywy…


Prawda czy fałsz?

(...) ponieważ ta ustawa dająca te prerogatywy [powołania rzeczników dyscyplinarnych - red.] ministrowi sprawiedliwości jest nowsza w obiegu prawnym, to ona funkcjonuje i minister sprawiedliwości ma prawo powołać bez uchwały KRS.

Radosław Fogiel, Rozmowa Piaseckiego, TVN24 28/01/2020

Rozmowa Piaseckiego, TVN24

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Przepisy o powoływaniu i wyborze rzeczników dyscyplinarnych nie kolidują ze sobą, więc jeden nie unieważnia drugiego.