Adam Bodnar - Prawo o zgromadzeniach to ustawa fundamentalna z…