Krzysztof Szczerski - Polska zawsze była krajem, gdzie każdy przebywał…


Prawda czy fałsz?

Polska zawsze była krajem, gdzie każdy przebywał według własnej woli. Jeśli ktoś wyrazi wolę, by schronić się w Polsce, przecież Polska ma politykę azylową, mamy procedury i wszystkich, którzy taką wolę wyrażą dobrowolnie, do tych procedur włączymy.

Krzysztof Szczerski, wywiad dla PAP 14/12/2016

wywiad dla PAP

fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Panowie, ministrze i prezydencie, co z rodzinami na przejściu w Terespolu?