Marek Magierowski - [Powołania sędziów] to osobista prerogatywa głowy państwa,…


Prawda czy fałsz?

[Powołania sędziów] to osobista prerogatywa głowy państwa, nie wymaga kontrasygnaty premiera, ani innego organu administracyjnego. Już doszło do sytuacji, gdy prezydent Kaczyński zdecydował, że nie powoła kilku sędziów na stanowiska

Marek Magierowski, TV Republika 29/06/2016

TV Republika

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Wyrok TK dał prezydentowi prawo do “blokowania” sędziów