Abp Henryk Hoser - Z oświadczenia Teatru Powszechnego i aktorów wynika,…


Prawda czy fałsz?

Z oświadczenia Teatru Powszechnego i aktorów wynika, że [spektakl "Klątwa"] jest to akcja skierowana przeciw Kościołowi katolickiemu. (...) wykonawcy przyznają wprost, że chodzi o piętnowanie Kościoła katolickiego.

Abp Henryk Hoser, Abp Henryk Hoser w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" 05/03/2017

Abp Henryk Hoser w rozmowie z "Naszym Dziennikiem"


brak. Fałsz. Wykonawcy przyznają, że spektakl krytykuje nadużycia władzy Kościoła