Adam Bielan - "Myślę, że ta [Krzysztofa Szczerskiego] wypowiedź została…