Andrzej Duda - W moim przekonaniu [Deklaracja Rzymska] daje pewną,…


Prawda czy fałsz?

W moim przekonaniu [Deklaracja Rzymska] daje pewną, zdecydowaną możliwość powoływania się na to w przyszłości, gdyby pojawiały się tendencje odśrodkowe. Bo ja tendencje do budowy "Unii wielu prędkości" uważam za tendencje odśrodkowe.

Andrzej Duda, "Gość Wiadomości" TVP1 25/03/2017

"Gość Wiadomości" TVP1

fot. TVP.pl


fałsz. Nieprawda. Deklaracja daje oparcie zwolennikom szybszej integracji Zachodu.