Andrzej Duda - Polsce udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych…


Prawda czy fałsz?

Polsce udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30% w stosunku do roku bazowego 1988 (wymaganie Protokołu z Kioto to 6%), zapewniając bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój przemysłu oparty na efektywnych technologiach węglowych.

Andrzej Duda, wystąpienie na COP24 03/12/2018

wystąpienie na COP24

Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta


zbity zegar. O 30 proc. zredukowaliśmy, ale w 2012 roku! Potem emisja znowu rośnie