Prawda czy fałsz?

Nauczyciele uskarżają się na... akcje reorganizacyjne łączenia szkół, w szczególności podstawowych z gimnazjami... skoncentrowanie w jednej placówce dzieci i młodzieży prowadzić będzie nie tylko do ˝przeludnienia˝, ale też wzrostu zachowań agresywnych

Anna Zalewska, Interpelacja do MEN 24/07/2013

Nauczyciele uskarżają się na... akcje reorganizacyjne łączenia szkół, w szczególności podstawowych z gimnazjami... skoncentrowanie w jednej placówce dzieci i młodzieży prowadzić będzie nie tylko do ˝przeludnienia˝, ale też wzrostu zachowań agresywnych

Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta


prawda. Racja. Małe dzieci z dojrzewającą młodzieżą to ryzykowny pomysł.