Nauczyciele uskarżają się na... akcje reorganizacyjne łączenia szkół, w szczególności podstawowych z gimnazjami... skoncentrowanie w jednej placówce dzieci i młodzieży prowadzić będzie nie tylko do ˝przeludnienia˝, ale też wzrostu zachowań agresywnych

Anna Zalewska Interpelacja do MEN - 24/07/2013

Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

Racja. Małe dzieci z dojrzewającą młodzieżą to ryzykowny pomysł.