gen. Igor Kirilłow, szef wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych FR - Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW brał udział w…


Prawda czy fałsz?

Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW brał udział w badaniach rozprzestrzeniania się wirusa wścieklizny na Ukrainie w ramach prac w tajnych laboratoriach amerykańskich w Ukrainie

Igor Kiriłłow, konferencja prasowa o amerykańskich laboratoriach w Ukrainie 11/05/2022

konferencja prasowa o amerykańskich laboratoriach w Ukrainie

Screen "Wiesti", 11.05.2022


zbity zegar. Fabrykacja. Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW nie prowadził badań nad wścieklizną w Ukrainie (choć takie badania warto prowadzić)