Marek Ast - Sędziowie TK mieli pełną świadomość konsekwencji wprowadzonych…