Marek Ast - [Trybunał Konstytucyjny] natomiast wszczyna protest w momencie,…