Joanna Banasiuk - Aborcja pociąga za sobą dyskryminację i śmierć…


Prawda czy fałsz?

Aborcja pociąga za sobą dyskryminację i śmierć kobiet, w tym również śmierć matek. W Polsce, odkąd w 1993 roku ograniczono dostępność aborcji, wskaźnik śmiertelności okołourodzeniowej matek spadł pięciokrotnie! Jest dwukrotnie niższy niż w Niemczech.

Joanna Banasiuk, Wystąpienie w Sejmie 22/09/2016

Wystąpienie w Sejmie

Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Dane poprawne, ale interpretacja bez sensu