Adam Bielan - Dane statystyczne pokazują, że [płace rosną] szybciej…