Grzegorz Bierecki - To wielkie wydarzenie i realizacja chyba największego…