Mariusz Błaszczak - To [ataki na tle rasistowskim i ksenofobicznym]…