Mariusz Błaszczak - Tamtejsze służby w ogóle nie reagują. (...)…


Prawda czy fałsz?

Tamtejsze służby w ogóle nie reagują. (...) To znaczy, że jest pewne przyzwolenie z ich strony. Być może wynika z poprawności politycznej lub ideologii multi-kulti. Gdyby ktoś inny (...) dopuszczał się tych ataków, służby francuskie by reagowały.

Mariusz Błaszczak, "Salon polityczny Trójki", PR3 22/09/2016

"Salon polityczny Trójki", PR3

fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Francuskie służby nie traktują uchodźców ulgowo.