Mariusz Błaszczak - "Konieczność udzielania pomocy [red. - DPS-om] przez…


Prawda czy fałsz?

"Konieczność udzielania pomocy [red. - DPS-om] przez Wojsko Polskie wynika m.in. ze zbyt małego zaangażowania samorządów w walkę ze skutkami epidemii koronawirusa"

Mariusz Błaszczak, komunikat MON 15/04/2020

komunikat MON

fot. TVP.pl


raczej fałsz. Rząd nie zapewnił samorządom ani dodatkowych środków, ani ram prawnych umożliwiających zarządzanie kryzysową sytuacją. A reakcja władz centralnych była spóźniona