Mariusz Błaszczak - Takie rekomendacje [robienia zapasów wody i jedzenia…


Prawda czy fałsz?

Takie rekomendacje [robienia zapasów wody i jedzenia przez obywateli - przyp. red.] nie są potrzebne. Sytuacja w Niemczech jest dużo trudniejsza niż w Polsce, ze względu na kryzys migracyjny(...), zamachy terrorystyczne, jakie miały miejsce.

Mariusz Błaszczak, Jedynka, Sygnały Dnia 29/08/2016

Jedynka, Sygnały Dnia

fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nie o imigrantów tu chodzi, a o obce wojska.