Mariusz Błaszczak - Od 2015 roku pozycja Polski w UE…