Mariusz Błaszczak - Chodzi o przyjmowanie muzułmańskich imigrantów, czyli tych…


Prawda czy fałsz?

Chodzi o przyjmowanie muzułmańskich imigrantów, czyli tych imigrantów, którzy się nie integrują. Te społeczności nie są chętne, żeby się integrować. One idą dalej, próbują narzucić swoją wrażliwość gospodarzom.

Mariusz Błaszczak, TV Trwam 27/07/2017

TV Trwam

fot. TVP.pl


raczej fałsz. Uchodźcy to nie imigranci, a związek religii ze skalą integracji jest inny