Mariusz Błaszczak - Francja jest w dużo trudniejszej sytuacji. Polska…