Błażej Poboży - Jako rząd łączymy bezpieczeństwo państwa i obywateli,…


Prawda czy fałsz?

Jako rząd łączymy bezpieczeństwo państwa i obywateli, twarde trzymanie granicy, uniemożliwiając nielegalne przedzieranie się, z poszanowaniem praw człowieka, z podejściem humanitarnym do tych migrantów.

Błażej Poboży, Salon Polityczny Trójki 15/10/2021

Salon Polityczny Trójki


fałsz. Push backi, stosowane przez SG, są niezgodne z Konwencją Genewską. Polska, wypychając imigrantów łamie prawa człowieka i prawa dziecka