[o programie 500+] Jest za mało czasu,…


Prawda czy fałsz?

[o programie 500+] Jest za mało czasu, żeby dawać argumenty „za” i „przeciw” oparte na danych. Mamy bardzo wiele sygnałów od przedsiębiorców (...) - szczególnie w branży usługowej – że tam nastąpił odpływ kobiet i mężczyzn. Były dane mówiące o 150 tys.

, Fakty po Faktach, TVN24.pl 26/12/2016

Fakty po Faktach, TVN24.pl


raczej fałsz. Dane nie wskazują na odpływ pracowników z rynku.