Adam Bodnar - Wątpliwości może też budzić przepis nakazujący udział…


Prawda czy fałsz?

Wątpliwości może też budzić przepis nakazujący udział prokuratora generalnego lub jego zastępcy w sprawach rozpatrywanych w pełnym składzie. Można go interpretować tak, że brak Prokuratora Generalnego nie będzie pozwalał na rozpatrzenie sprawy.

Adam Bodnar, Tygodnik „Polityka” 20/07/2016

Tygodnik „Polityka”

Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta


blisko prawdy. Blisko prawdy. Prokurator generalny może sparaliżować Trybunał.