Adam Bodnar - Zasada rozpoznawania spraw zgodnie z kolejnością wpływu…