Adam Bodnar - [Udział RPO] w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym…


Prawda czy fałsz?

[Udział RPO] w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie ograniczony jedynie do występowania w sprawach zainicjowanych wniesieniem skargi konstytucyjnej. (...)To naprawdę może obniżyć standard ochrony praw i swobód jednostki w naszym kraju.

Adam Bodnar, List otwarty RPO do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 04/07/2016

List otwarty RPO do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego


prawda. Prawda. Rzecznik traci jedno ze swoich uprawnień.