Adam Bodnar - Uchylenie dotychczas obowiązującego modelu standardów, powoduje, że…


Prawda czy fałsz?

Uchylenie dotychczas obowiązującego modelu standardów, powoduje, że realizacja uprawnień kobiet będzie zależała od decyzji konkretnego lekarza w szpitalu, co może niekorzystnie rzutować na prawa pacjentek przynależne kobietom ciężarnym i rodzącym

Adam Bodnar, List do ministra zdrowia 16/02/2017

List do ministra zdrowia

02.09.2016 Warszawa , ul Dluga . Urzad RPO . Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas sniadania prasowego po roku urzedowania . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


prawda. Wycofanie standardów osłabi kontrolę i presję kobiet na lekarzy