Elżbieta Bojanowska - Wielokrotnie docierają do polskiego społeczeństwa przekazy medialne,…


Prawda czy fałsz?

Wielokrotnie docierają do polskiego społeczeństwa przekazy medialne, z których jednoznacznie wynika, że zdecydowanie częściej doznającymi przemocy są osoby pozostające w związkach nieformalnych, a nie w małżeństwach

Elżbieta Bojanowska, Odpowiedź na interpelację poselską 16/02/2018

Odpowiedź na interpelację poselską

Fot. Pawel Malecki / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Trudno ocenić przekazy medialne, ale badania są jednoznaczne