Józef Wróbel - W powyższym dokumencie [oświadczeniu ekspertów KEP z…


Prawda czy fałsz?

W powyższym dokumencie [oświadczeniu ekspertów KEP z grudnia 2020 r.] nie ustosunkowano się do szczepionek innych firm, gdyż brak było wówczas pewnych danych na temat technologii zastosowanych w ich produkcji.

Józef Wróbel, oświadczenie biskupa Wróbla 14/04/2021

oświadczenie biskupa Wróbla

26.10.2013 Opole , konferencja naukowa Nadzieje i koszty spoleczne zaplodnienia in vitro Wydzial Teologiczny UO biskup Jozef Wrobel Fot. Nikodem T. Jacuk / Agencja Gazeta


fałsz. Metoda produkcji szczepionek wektorowych przeciwko COVID-19 znana była dużo wcześniej.