Krzysztof Brejza - Po raz ostatni Komitet Praw Człowieka ONZ…