Joachim Brudziński - NSDAP miała lewicowe korzenie: to ruch narodowo-socjalistyczny,…