Joachim Brudziński - Chciałbym podkreślić, że tego typu miejsca, z…


Prawda czy fałsz?

Chciałbym podkreślić, że tego typu miejsca, z chwilą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie wymagają zgody Państwowej Straży Pożarnej

Joachim Brudziński, TVN24 04/01/2019

TVN24

Fot.: Marcin Stępień/Agencja Gazeta


blisko prawdy. Blisko prawdy, ale budowa lub przekształcenie lokalu o innej funkcji w użytkowy wymaga opinii rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż. Tych dokumentów powinien zażądać urząd gminy, a właściciel lokalu jest odpowiedzialny za wdrożenie wytycznych