Joachim Brudziński - Pan poseł Piotrowicz dawał temu wielokrotnie świadectwo:…