Joachim Brudziński - Trzeba otworzyc możliwości, żeby do Polski przyjechali…