Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Elżbieta Rafalska Program "Dobry start", projekt rozporządzenia - 08/05/2018

08.02.2017 Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta

Trochę wyrównuje, ale za takie pieniądze możnaby naprawdę wyrównać