Bartosz Cichocki - (...) elementy wypowiedzi amerykańskiej dyplomatki nie odzwierciedlają…