Ryszard Czarnecki - Uproszczeniem jest stwierdzenie, że mapa polskiej biedy…