Ryszard Czarnecki - Polska jest jednym z czterech krajów, które…