Przemysław Czarnek - Musimy uczyć młodzież historii najnowszej, w tym…


Prawda czy fałsz?

Musimy uczyć młodzież historii najnowszej, w tym wiedzy o społeczeństwie. Nie będzie wyrugowana ze szkół. Nic nie dzieje się takiego [o nowym przedmiocie Historia i Teraźniejszość]

Przemysław Czarnek, 24 pytania, wywiad w PR24 28/12/2021

24 pytania, wywiad w PR24

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja wyborcza.pl


fałsz. Na 122 wymagania szczegółowe do HIT, tylko 18 jest z wiedzy o społeczeństwie (15 proc.). W podstawie do WOS jest 64 wymagań szczegółowych