Przemysław Czarnek - Trzaskowski wykorzystał narzędzia  służące edukacji w szkołach,…


Prawda czy fałsz?

Trzaskowski wykorzystał narzędzia  służące edukacji w szkołach, do tego, by skrajnie upolitycznić szkołę i za pomocą Librusa przesłał do wszystkich rodziców, do wszystkich rodzin w Warszawie, skrajnie polityczny i kłamliwy list na temat tej ustawy

Przemysław Czarnek, Wypowiedź w TV Republika 15/12/2021

Wypowiedź w TV Republika

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Trzaskowski nie ma dostępu do Librusa. Posłał list dyrektorkom i dyrektorom i to oni wysyłali go (lub nie) rodzicom. Czarnek wie jak było, ale chce zrobić wrażenie, że Trzaskowski nadużywa Librusa