Przemysław Czarnek - "Fakty są takie, że wakatów jest tyle…


Prawda czy fałsz?

"Fakty są takie, że wakatów jest tyle samo, co w roku ubiegłym, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu. To jest dwa procent wszystkich nauczycieli. To tak jakby w szkole, w której uczy się 50 osób, brakowało jednego etatu. To sytuacja normalna"

Przemysław Czarnek, Jedynka Polskie Radio 09/08/2022

Jedynka Polskie Radio

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl


fałsz. Według danych z kuratoryjnych banków ofert pracy liczba wakatów rok do roku wzrosła o 9 tys. W ciągu roku z zawodu odeszło co najmniej 6,1 tys. pedagogów, odchodzą też emeryci, którzy ratowali system.