Przemysław Czarnek - Obniżenie podatków przyczyniło się do radykalnego wzrostu…