Andrzej Dera - Został powołany do kontaktów z parlamentem i…