Andrzej Dera - Rzecznik Praw Obywatelskich powinien rozpatrywać skargi jeżeli…