Andrzej Dera - Trybunał Konstytucyjny w 1997 r. orzekł i…


Prawda czy fałsz?

Trybunał Konstytucyjny w 1997 r. orzekł i tu cytuję: "Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana (...)". I obecny Trybunał orzekł w tym duchu

Andrzej Dera, "Kawa na ławę" TVN 24 25/10/2020

"Kawa na ławę" TVN 24

fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta


półprawda. Cytwany fragment wyroku TK z 1997 r. może być podstawą do wyroku z 2020 r. ale są tam też inne zapisy, które to niuansują