Andrzej Dera - To nie jest spór o interpretacje konstytucji,…