Konstytucja wyraźnie wskazuje, że rodzice mają prawo…