Naukowy magazyn The New Atlantis... nawet cały…


Prawda czy fałsz?

Naukowy magazyn The New Atlantis... nawet cały czas na głównej stronie wiszą badania przeprowadzone przez najwyższe autorytety naukowe. Raport wskazuje, że nie ma naukowych podstaw, że takie skłonności są zapisane genetycznie.

, "Tak Jest", TVN24 27/10/2016

"Tak Jest", TVN24


raczej fałsz. Geny mają wpływ na orientację seksualną, choć nie jest ona tam "zapisana"