Andrzej Duda - Powiedział wtedy [Jan Paweł II], żebyśmy my,…